0
DANH MỤC

Chính sách đổi trả hoàn tiền

ĐIỀU KIN ĐI TR HÀNG

 •  Chấp nhn đi sn phm do ZKafe giao nhm màu, nhm size, nhm sn phm, hàng hóa b hư hng trong quá trình đi giao và sn phm đáp ng đy đ điu kin đi hàng bao gồm:
  •  Đóng gói bao bì, tem, nhãn và các phụ kin tng phm kèm theo (nếu có) còn nguyên vn đy đ
  •  Sn phm chưa qua s dng
  •  Sn phm không b bn, hư hng, không có mùi l
  •  Sn phm không có du hiu đã qua s dng
  •  Có hóa đơn mua hàng, phiếu giao hàng còn nguyên vn, không ty xóa, chnh sửa
 •   Chấp nhn đi tr hoc hoàn tin cho quý khách đi vi các sn phm được nhân viên giao hàng xác đnh là li t nhà sn xut ti thi điểm giao hàng;
 •   Không áp dụng đi tr đi vi các sn phm khuyến mãi
 •   Không áp dụng đi tr hàng trong các trường hợp:
 •  Quý khách muốn thay đi mu mã, chng loi nhưng không thông báo trước.
 •  Quý khách vn hành không đúng theo ch dn, gây hng hóc sn phm.
 •  Quý khách đã kim tra và ký nhn sn phm nhưng sau đó yêu cu đi/tr hàng vi lý do li ngoi quan (try xước, móp méo, dơ, ...)

​HƯỚNG DN ĐI TR HÀNG

 • Quý khách kiểm tra sn phm cn đi tr đáp ng quy đnh đi tr hàng của ZKafe.
 • Quý khách gửi email nêu rõ lý do đi/tr hàng và hình nh sn phm nguyên trng đến hotro@ZKafe.com
 • Quý khách gọi đin đến hotline ZKafe 0901013399 , thông báo tình trng sn phẩm.
 • Sau khi ZKafe xác nhận quý khách được đi tr hàng, vui lòng đóng gói sn phm như nguyên kin bao gm các chng t liên quan gi đến đa ch ZKafe ti: , 6a/5 Nguyễn Cảnh Chân phường Nguyễn Cư Trinh, Qun 1, Tp H Chí Mình
 • Sau khi nhận sn phm, ZKafe s kim tra và liên h vi khách hàng v vic đi tr hàng.
 • ZKafe giữ quyn t chi đi tr sn phm nếu sn phm đi tr không đáp ng điu kin đi tr hàng theo quy định.

THỜI GIAN ĐI/TR HÀNG:

Loại phản hồi 

 • Tp. HCM
 • Các tỉnh thành khác
 • Gửi email/ Gọi điện đăng ký đổi trả
 • Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận hàng
 • Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận hàng
 • ZKafe phản hồi yêu cầu đổi trả hàng
 • Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận yêu cầu
 • Trong vòng 24 giờ sau khi ký nhận yêu cầu
 • Quý khách gửi hàng đổi trả về ZKafe
 • Trong vòng 48 giờ sau khi nhận xác nhận từ ZKafe
 • Trong vòng 96 giờ sau khi nhận xác nhận từ ZKafe
 • ZKafe gửi hàng đổi trả cho quý khách
 • Trong vòng 72 giờ sau khi nhận hàng đổi trả từ quý khách
 • Trong vòng 120 giờ sau khi nhận hàng đổi trả từ quý khách

PHÍ ĐỔI/TR HÀNG

 •  Chi phí quý khách gửi hàng đi tr đến ZKafe do quý khách thanh toán trc tiếp vi đơn v vn chuyn hàng hóa.
 •  Chi phí ZKafe gửi hàng được đi tr đến quý khách (ngoi tr trường hp hàng đi tr được xác đnh do li nhà sn xut hoc sai sót t ZKafe trong quá trình giao nhn hàng) do quý khách thanh toán trc tiếp vi đơn v vn chuyn khi nhn hàng đi. Mc phí giao hàng được áp dng theo Phí giao hàng và thi gian giao hàng nêu trên.

Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI